Reklamace/Odstoupení od smlouvy

1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

1.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem momentem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží.

1.2.Spotřebitel svoje právo odstoupit od smlouvy může uplatnit na e-mailové adrese: obchod@exxalent.com. K e-mailu prosím přiložte vypsaný formulář v příloze.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – Dokument ke stažení

1.3. Prodávající ve lhůtě do 14 dní ode dne doručení odstoupení spotřebitele vrátí spotřebiteli platby, které s odstoupením od smlouvy souvisí a které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající vrátí spotřebiteli platbu podle předcházející věty stejným způsobem, jaký byl použit spotřebitelem při platbě za zboží, pokud se spotřebitel s prodávajícím nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platbu dříve, než je mu doručeno zboží. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy.

1.4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obale, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. Kompletní balení pásků je ošetřené průhlednou ochrannou fólií. V případě, že došlo k jejímu znehodnocení, není možné zboží vrátit.

1.5. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Kupující si ve vlastním zájmu hlídá, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, s pojištěním. Vyplněný formulář doporučujeme vytisknout a přiložit do odeslaného balíku, který zašlete na níže uvedenou adresu (poštou – doporučeně, nebo kurýrskou službou). Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

2. Jak postupovat při reklamaci

2.1. Vyplňte následující reklamační formulář, který si stáhněte zde. Vyplněný formulář nám odešlete na e-mailovou adresu: obchod@vybelit.com, kde se dohodneme na vrácení zboží a peněz.

2.2. Vyplněný reklamační formulář doporučujeme vytisknout a přiložit i do odesílaného balíku.

2.3. Balík s přiloženým reklamačním formulářem odešlete na adresu: Exxalent.com Olicon Logistics s.r.o. Trabantská 692, 190 15 Praha-Satalice, Česká republika

2.4. Kupující si ve vlastním zájmu hlídá, aby byl výrobek pro přepravu zabalený do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, s pojištěním. Přímé náklady na dodání zboží na adresu nese spotřebitel.

3. Lhůta pro zpracování reklamace

3.1. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen zpracovat reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právu na výměnu výrobku za nový výrobek (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochraně spotřebitele).